Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch hướng dẫn tra cứu tư liệu và các thông tin về đào tạo cho sinh viên khóa QH-2017-E, hệ đại học chính quy

Thông báo số 2082/TB-ĐHKT ngày 3/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


1. Địa điểm: Phòng đọc tầng 5 nhà C1T Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Thành phần:

2.1. Báo cáo viên:

- Trung tâm thông tin Thư viện - ĐHQGHN

- Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - ĐHQGHN

- Phòng Kế hoạch tài chính Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

2.2. Thành phần tham gia tập huấn:

- Sinh viên khoá QH-2017-E

- Trợ lý đào tạo, cố vấn học tập các khoa/viện.

3. Thời gian: Ngày 24/8/2017 và từ ngày 28/8/2017 đến ngày 31/8/2017.

Lịch tập huấn chi tiết như sau:


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN