Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch phối hợp tổ chức thi sát hạch đầu vào bậc 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa QH-2017

Thông báo số 2091/TB-ĐHKT ngày 4/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 802/TB-ĐHNN ngày 05/7/2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN về kế hoạch giảng dạy ngoại ngữ ở Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2017-2018, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch phối hợp tổ chức thi sát hạch đầu vào bậc 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy Khóa QH-2017 của Trường như sau:

1. Đối tượng dự thi

- Sinh viên Khóa QH-2017 bắt buộc tham gia bài thi sát hạch đầu vào tiếng Anh để phân loại trình độ thành 2 nhóm:

+ Nhóm sinh viên đạt bậc 2: sinh viên vào học chương trình chính khóa tiếng Anh từ Tiếng Anh cơ sở 1 đến Tiếng Anh cơ sở 3 để đạt chuẩn đầu ra.

+ Nhóm sinh viên không đạt bậc 2: tham gia học chương trình tiếng Anh tăng cường do Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp với các đơn vị thành viên tổ chức. Sinh viên chỉ được tham gia các lớp Tiếng Anh cơ sở 1 đến Tiếng Anh cơ sở 3 khi đã đạt được trình độ bậc 2.

- Kế hoạch mở lớp và số lượng các lớp sẽ căn cứ vào kết quả thi phân loại trình độ và tình hình thực tế.

- Sinh viên chỉ được miễn tham gia thi sát hạch khi đã có chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu (các chứng chỉ quốc tế và chứng chỉ VSTEP) và phải được hậu kiểm chứng chỉ trước thời gian tổ chức thi.

2. Kế hoạch tổ chức thi

- Ngày 26/8/2017 (thứ bảy)

- Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

- Hình thức thi: bài thi có thời lượng 60 phút, theo hình thức thi trắc nghiệm gồm kỹ năng Đọc, Viết.

- Lệ phí thi: 80.000đ/sinh viên.

3. Đăng ký thi

Sau khi nộp lệ phí, sinh viên đăng ký thi trong thời gian từ ngày 08/8/2017 đến hết ngày 16/8/2017 theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7WztYiyWwIPFrSDIt9S0UsPz-nyb6IlxjUmutjsB-5n-gtQ/viewform?usp=sf_link

Sinh viên cần đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin trong form. Đăng ký chỉ được xác nhận là đã hoàn thành khi sinh viên nộp đầy đủ lệ phí thi.

Thông tin chi tiết về danh sách thi, thời gian, địa điểm thi sẽ được gửi vào email mà sinh viên đã đăng ký.

Đề nghị các khoa, Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.
>> Xem và download thông báo tại đây
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN