Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi học phần Tiếng AnhTrường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi Tiếng Anh cơ sở 1, Tiếng Anh cơ sở 2 như sau:

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN