Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch cấp Chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 2 năm 2017

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao về việc Thông báo Kế hoạch cấp Chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 2 năm 2017


Thông báo số 231/GDTC&TT-ĐT ngày 13/11/2017 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao về việc Thông báo Kế hoạch cấp Chứng chỉ Giáo dục Thể chất đợt 2 năm 2017.
>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN