Trang Đào tạo đại học
 
Hậu kiểm chứng chỉ tiếng Anh của sinh viên để xét miễn học học phần Tiếng Anh

Công văn số 2833/ ĐHKT-ĐTĐH ngày 23/10/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào Công văn số 1058/ĐHNN-ĐT ngày 24/10/2016 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về việc công tác hậu kiểm chứng chỉ ngoại ngữ từ 24/10/2016 và thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo thông báo như sau:

1. Từ ngày 24/10/2016, Trường Đại học Kinh tế sẽ trực tiếp đảm nhận công tác hậu kiểm chứng chỉ tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy của trường.

2. Về các chứng chỉ được công nhận: theo công văn số 1058/ĐHNN-ĐT ngày 24/10/2016 của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN về việc công tác hậu kiểm chứng chỉ ngoại ngữ từ ngày 24.10.2016.

3. Cách thức xác minh chứng chỉ tiếng Anh:

- Sinh viên nộp đơn xin nhập điểm tiếng anh theo mẫu và bản sao chứng chỉ có công chứng tại Phòng Đào tạo, trường ĐH Kinh tế.

- Căn cứ vào đơn của sinh viên, Phòng Đào tạo sẽ gửi công văn cho các tổ chức quốc tế và các trường đại học cấp chứng chỉ tiếng Anh. Riêng đối với chứng chỉ IELTS do trung tâm British Council và IDP Việt Nam cấp sinh viên phải đăng ký lấy chứng chỉ và gửi về địa chỉ Phòng Đào tạo, trường ĐH Kinh tế

- Sau khi nhận được kết quả hậu kiểm, Trường Đại học Kinh tế sẽ ra quyết định công nhận chuẩn đầu ra, xét miễn học và ghi điểm các học phần tiếng Anh cho sinh viên.

4. Thời gian nộp đơn và chứng chỉ tiếng Anh:

- Đợt 1: Sinh viên nộp đơn và chứng chỉ giữa tháng 1 (từ 15/01 đến hết tháng 01).

- Đợt 2: Sinh viên nộp đơn và chứng chỉ giữa tháng 4 (từ 15/4 đến hết tháng 4).

- Đợt 3: Sinh viên nộp đơn và chứng chỉ giữa tháng 7 (từ 15/7 đến hết tháng 7).

- Đợt 4: Sinh viên nộp đơn và chứng chỉ đầu tháng 9 (từ 1/9 đến 15/9).

- Đợt 5: Sinh viên nộp đơn và chứng chỉ đầu tháng 11 (từ 1/11 đến 15/11).

5. Nơi nhận đơn và chứng chỉ: Phòng 504, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện./.

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN