Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên theo dự án EU Share, đợt 4 năm 2017

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo triển khai đợt 4, kỳ học tháng 2/2018, chương trình trao đổi sinh viên tích lũy tín chỉ có học bổng toàn phần tại các trường đại học thành viên của dự án EU Share (gọi tắt là chương trình EU Share). Nội dung chương trình đợt 4, năm 2017 như sau:


  1. Số lượng sinh viên ĐHQGHN tiếp nhận/cử đi: 15/15 sinh viên.
  2. Các Trường ĐH đến trao đổi: các Trường ĐH thành viên của chương trình thuộc khu vực ASEAN và Châu Âu. Mỗi sinh viên được đăng ký xin học tối đa 03 trường ĐH tiếp nhận. Thông tin về chương trình, thời hạn đăng ký và danh sách các Trường ĐH tham gia chương trình xem tại website http://www.share-asean.eu
  3. Tiêu chí tham gia, mẫu đơn và yêu cầu hồ sơ tham dự chương trình đợt 4: xem tại đây.
  4. Thời gian nộp hồ sơ: đến ngày 26/9/2017. Đơn vị đào tạo gửi hồ sơ sinh viên đăng ký đi trao đổi về ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo) gồm 02 bộ hồ sơ theo quy định của ĐHQGHN (01 bộ) và của trường đối tác đến trao đổi (1 bộ).
  5. ĐHQGHN sẽ lựa chọn, đề cử sinh viên đi trao đổi và thông báo về đơn vị đào tạo. Hạn đề cử sinh viên đi trao đổi theo hạn của trường đối tác mà sinh viên muốn đến trao đổi.

Đây là một chương trình rất ý nghĩa, tạo cơ hội cho sinh viên ĐHQGHN được học tập tích lũy tín chỉ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các sinh viên quốc tế tại các nước ASEAN và một số nước Châu Âu.

>>> Chi tiết về chương trình xem tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác