Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo nghỉ học để tham dự lễ khai giảng năm học 2017-2018

Thông báo số 2447 /TB-ĐHKT ngày 12/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ lịch trình đào tạo, Nhà trường thông báo kế hoạch cho sinh viên Khóa QH-2017 nghỉ học để tham dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 như sau:

- Thời gian nghỉ: 01 buổi sáng thứ Sáu, ngày 15/9/2017.

Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và sinh viên những lớp học phần có lịch học vào thời gian trên biết để thực hiện, bố trí lịch dạy bù theo quy định.

>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác