Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo về việc thay đổi lịch thi môn Nghệ thuật và Nhân văn Học kỳ II năm học 2010-2011

Theo công văn 734/TB-ĐHKT ký ngày 5/5/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Các Khoa

Căn cứ đề nghị của Giám đốc chương trình 16+23 và của giảng viên về việc tổ chức thi cho môn học Nghệ thuật và Nhân văn, Phòng Đào tạo thông báo thay đổi lịch thi môn Nghệ thuật và Nhân văn cụ thể như sau:

Mã MH

Môn học

Lịch thi cũ

Lịch thi mớiBSA1057-E

Nghệ thuật và Nhân văn

13/6/2011 – Ca 2

Phòng thi: 204 NTC

12/5/2011- T/g: 13h55 đến 16h40

Phòng thi: 807 VU

Đề nghị khoa Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (325)


>> Xem chi tiết thông báo tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN