Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi trực tuyến của sinh viên khóa QH-2019-E Học kỳ II năm học 2020-2021

Công văn số 1800/ĐHKT-ĐT ngày 18/6/2021 về việc Lịch thi trực tuyến của sinh viên khóa QH-2019-E học kỳ II năm học 2020-2021


Căn cứ công văn số 1666/ĐHKT-ĐT ngày 3/6/2021 về việc hình thức thi của sinh viên khóa QH-2019-E, học kỳ II năm học 2020-2021;

Trường Đại học Kinh tế thông báo thời gian thi các học phần thi trực tuyến, lịch thi cụ thể sinh viên xem trên Cổng thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 23/6/2021;

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng ./.

 
Download Công văn tại đây>>>

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN