Trang Đào tạo đại học
 
Thay đổi lịch thi học kỳ II (Hè) 2016-2017

Công văn số 2299 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 25/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào đề nghị của Viện Quản trị kinh doanh, phòng Đào tạo điều chỉnh lịch thi học kỳ II (hè) 2016-2017 cụ thể như sau:

Mã MH

Môn học

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

BSA1056-E ***

Giao tiếp kinh doanh ***

29/8/2017 – ca 2

Phòng thi: 510 E4

1/9/2017 – ca 1

Phòng thi: 508 E4

MSN3010-E *

Hành vi tổ chức *

30/8/2017 – ca 2

Phòng thi: 510 E4

1/9/2017 – ca 2

Phòng thi: 508 E4

Đề nghị viện QTKD thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN