Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ II năm học 2016-2017

Công văn số 1627/ĐHKT-ĐTĐH ngày 16/06/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ II năm học 2016-2017, trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ phụ cho sinh viên hoãn thi bổ sung (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://ueb.edu.vn

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN