Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi Học kỳ II (Hè) năm học 2016-2017

Công văn số 2173/ĐHKT-ĐTĐH ngày 16/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào lịch trình đào tạo năm học 2016-2017, phòng Đào tạo thông báo lịch thi học kỳ II (Hè) năm học 2016-2017 (có danh sách kèm theo).

Đề nghị viện QTKD và các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 304 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://ueb.edu.vn

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN