Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2016- 2017

Thông báo số 634/TB-ĐHKT ngày 4/4/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên của trường cụ thể như sau :

1. Lịch thi: Xem lịch chi tiết kèm theo từ ngày 8/5/2017 đến ngày 19/5/2017 và từ ngày 5/6/2017 đếm 16/6/2017

2. Địa điểm thi:

- Khu Giảng đường Việt Úc - Trường ĐH Kinh tế

- Khu Giảng đường CSS - Trường ĐH Kinh tế

- Khu Giảng đường E4 - Trường ĐH Kinh tế

3. Phòng thi cụ thể : được thông báo trên Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 4/5/2017. (Đề nghị sinh viên lưu lại lịch thi của mình tránh trường hợp Cổng thông tin ĐHQGHN bị lỗi không xem được lịch thi)

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn -> Xem lịch thi

Hoặc www.ueb.vnu.edu.vn -> Đào tạo -> Cổng thông tin ĐHQGHN -> Xem lịch thi

4. Đối với sinh viên xin hoãn thi do bị trùng lịch thi:

- Nộp đơn theo mẫu quy định tại phòng 305 nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế (đối với sinh viên học bằng kép bị trùng lịch thi phải có xác nhận lịch thi có dấu đỏ của phòng Đào tạo của trường ĐH Ngoại Ngữ, trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, Khoa Luật)

- Thời gian : ngày 24, 25/4/2016 và trả lời đơn ngày 04/5/2017

5. Quy chế thi : xem trên Cổng thông tin ĐHQGHN trong phần Hướng dẫn

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn -> Hướng dẫn

Hoặc www.ueb.vnu.edu.vn -> Cổng thông tin người học -> Hướng dẫn

6. Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, phải có thẻ sinh viên mới được vào phòng thi.

7. Liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN