Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2018 - 2019

ĐHQGHN ký quan hệ hợp tác với ADF
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc (Asia Development Foundation, gọi là học bổng ADF) năm học 2018-2019 như sau:


1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2018 (QH-2018);

- Hàng năm, những sinh viên này sẽ tiếp tục được nhận học bổng cho đến khi tốt nghiệp nếu đạt kết quả học tập từ 3.2 trở lên;

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

2. Trị giá học bổng: 2.000 đô la Mỹ/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 12 sinh viên

TT

Đơn vị đào tạo

Chỉ tiêu hồ sơ đăng ký

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

3

2

Trường ĐH KH XH&NV

2

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

3 (*)

4

Trường ĐH Công nghệ

2

5

Trường ĐH Kinh tế

2

6

Trường ĐH Giáo dục

2

7

Khoa Luật

1

8

Khoa Y dược

1

9

Khoa Quốc tế

1

Tổng cộng:

17

Lưu ý:

- Dự kiến lịch phỏng vấn sinh viên vào sáng ngày 17/9/2018;

- (*) trong số 3 chỉ tiêu hồ sơ của Trường ĐH Ngoại ngữ có 02 hồ sơ dành cho sinh viên thủ khoa ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc và ngành Sư phạm tiếng Hàn Quốc.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Học bạ Trung học Phổ thông dịch tiếng Anh, có công chứng;

- Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2018;

- Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh (viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh);

- Kế hoạch học tập (viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên nếu được nhận học bổng (có độ dài 1 trang A4, viết bằng tiếng Việt, khuyến khích dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn);

- Bài viết tìm hiểu về học bổng ADF và Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc (có độ dài 1 trang A4, viết bằng tiếng Việt, khuyến khích dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn);

- Các minh chứng về: Thành tích học tập; hoạt động lớp, hoạt động Đoàn, hoạt động xã hội; hoàn cảnh gia đình… (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng ADF năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 7/9/2018.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.


Đại học Quốc gia Hà Nội