Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo: Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ I năm học 2021-2022 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học

Theo thông báo số 3742/TB-ĐHKT của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ I năm học 2021-2022 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học


   Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022.
   Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT). Cụ thể như sau:
1. Tình hình nộp học phí:
- Danh sách sinh viên đã thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 (Phụ lục 01)
- Danh sách sinh viên CHƯA thu được học phí học kỳ I năm học 2021-2022 (Phụ lục 02)
2. Những sinh viên chưa nộp học phí sẽ bị loại tên khỏi danh sách lớp môn học của học kỳ I năm học 2021-2022 đã đăng ký .
3. Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đổi chiếu, rà soát, điều chỉnh mà có số tiền học phí nộp thừa thì sẽ được nhà Trường chuyển trả lại học phí thừa vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Mỹ Đình. Thời điểm chuyển trả lại học phí thừa cho sinh viên dự kiến thực hiện trong tháng 12/2021.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHGQHN


Các tin khác