Trang Đào tạo đại học
 
Thư mời tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán Công trình “Cải tạo nâng tầng 6 và tầng 7 nhà E5, khu vực 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội”

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN mời tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán Công trình “Cải tạo nâng tầng 6 và tầng 7 nhà E5, khu vực 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội”


   Căn cứ Quyết định số: 3212/QĐ-ĐHKT ngày 14/10/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc phê duyệt Khái toán chi phí đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo nâng tầng 6 và tầng 7 nhà E5, khu vực 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội”;
   Căn cứ Quyết định số: 3674/ĐHQGHN-XD ngày 19/11/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cải tạo nâng tầng 6 và tầng 7 nhà E5, khu vực 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội”;
   Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm: Tham gia tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán công trình “Cải tạo nâng tầng 6 và tầng 7 nhà E5, khu vực 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội”.
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 24/11/2021 đến ngày ngày 30/11/2021 (Trong giờ hành chính) Đề nghị các Quý công ty tham gia mang theo Giấy giới thiệu và Hồ sơ năng lực đến Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
2. Nội dung làm việc cụ thể như sau:
- Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
- Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
3. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Anh Nguyễn Ngọc Anh - Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng 402, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 0243.754.7506 (Máy lẻ: 401).
Xin trân trọng cảm ơn./.
>>> Xem chi tiết thông báo tại đây.  

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác