Trang Nghiên cứu
 
Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải năm 2011

Danh sách công trình nghiên cứu khoa học đạt giải năm 2011 của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


STT

Tên công trình

Tên người thực hiện

Lớp

Giáo viên hướng dẫn

Giải cấp Trường

Giải cấp Bộ

1

Công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Bùi Khắc Linh

QH2006E KTCT

PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân

Nhất

Nhất Bộ

2

Các mô hình dự báo khủng hoảng kinh tế và ứng dụng vào dự báo khủng khoảng kinh tế cho Việt Nam giai đoạn 2011 - 2016

Nguyễn Minh Cường Nguyễn Thị Hiền

QH2007E-KTCT;
QH2008E-KTPT

TS Nguyễn Đức Thành

Nhì

Nhất ĐHQG

3

Quản trị rủi ro tài chính ở các công ty chứng khoán tại Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp công ty chứng khoán Sài gòn).

Đặng Trần Phục
Nguyễn Thị Hoài

QH - 2007 - E

TS. Trần Đức Vui

KK


4

Xây dựng mô hình thúc đẩy công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam: trường hợp ngành thép tỉnh Hà Tĩnh

Phạm Đức Thắng
Bùi Thị Hoài Trang
Phạm Thị Hoàng Giang

QH2008E KTĐN & QH 2009 E CLC

TS. Vũ Anh Dũng

KK


5

Nhận diện rủi ro chuỗi cung ứng mặt hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Vân

QH2008E KTĐN

PGS.TS Hà Văn Hội

Ba

KK QG

6

Tìm hiểu tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đến giá trị thực của VND giai đoạn 2000 – 2010

Phạm Thu Thảo
Đào Thu Trang
Huỳnh Thu Sương

QH2008E KTĐN

ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

KK


7

Các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại một số Ngân hàng thương mại

Nguyễn Thị Dinh
Vũ Xuân Hòa
Phạm Thị Tuyến

TCNH

ThS. Đinh Thị Thanh Vân

KK


8

Tác động của lạm phát tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Trương Hồng Quang Ngô Dương Đức Phạm Hồng Nhung

TCNH

PGS.TS. Nguyễn Văn Định

KK


9

Tác động của thể chế cấp tỉnh tới nguồn vốn FDI vào Việt Nam

Trần Thị Giáng Quỳnh;
Chu Thị Nhường;
Phạm Thị Thu Hiền

QH-2008-E KTPT

TS. Nguyễn Quốc Việt

Nhì


10

Tác động của tham nhũng tới nguồn vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010

Lê Thị Hải Yến;
Chu Thị Nhường

KTPT

TS. Vũ Quốc Huy

Ba


11

Chiến lược đưa sản phẩm cà phê lon Morish one của Trung Nguyên ra thị trường trong thời gian tới

Nguyễn Mạnh Hùng,
Trần Thị Huệ

KTPT

ThS. Trần Việt Dũng

KKTrường ĐHKT - ĐHQGHN