Trang Nghiên cứu
 

Danh mục đề tài đang thực hiện đến tháng 6/2021

Danh mục đề tài cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang thực hiện tính đến tháng 6/2021.


TT

Nội dung

Mã số

Chủ trì

I

ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG

 

 

1

Đánh giá hiệu quả kinh tế về sử dụng tài nguyên hướng tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam

QG.17.35

TS. Nguyễn Viết Thành

2

Thu hút nhà đầu tư “thiên thần kinh doanh” (Angel Bussiness) nước ngoài cho phát triển Startup ở nước chủ nhà: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam

QG.18.23

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

3

Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vay tiêu dùng của người dân Việt Nam hiện nay và những khuyến nghị, đề xuất

QG.18.24

PGS.TS. Hoàng văn Hải

4

Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2018

QG.18.26

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

5

Nghiên cứu xây dựng Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2019

QG.19.41

TS. Nguyễn Cẩm Nhung

6

Tác động của mạng xã hội đối với chuyển đổi phương thức kinh doanh tại Việt Nam, nghiên cứu điển hình với cá nhân và hộ gia đình kinh doanh bán lẻ

QG.19.42

TS. Lưu Thị Minh Ngọc

7

Hội nhập Kinh tế Quốc tế của Việt Nam: Thuận lợi hóa thương mại và đầu tư

QG.19.43

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Anh Thu

8

Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng dịch vụ trong bối cảnh phát triển nền công nghiệp 4.0: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng trong nước và một số gợi ý cho Việt Nam

QG.19.44

PGS.TS. Phan Chí Anh

9

Đổi mới phương pháp giảng dạy qua game mô phỏng: Trường hợp học phần Tài chính cá nhân căn bản Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

QG.20.01

TS. Đinh Thị Thanh Vân

10

Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2020: Chính sách tài khóa phục vụ phát triển bền vững

QG.20.49

TS. Nguyễn Quốc Việt

 11

Xây dựng và công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô hàng Quý năm 2020: Chính sách thuế hướng tới bền vững ngân sách

TXTCN.20.09

TS. Nguyễn Anh Thu

12


Phát triển lý thuyết về đánh giá tác động xã hội doanh nghiệp xã hội ở Việt nam

QG.20.50

TS. Phạm Vũ Thắng

III

ĐỀ TÀI NCKH CẤP NHÀ NƯỚC

 

 

1

Tiến trình và mô hình công nghiệp hóa tại các nước đang phát triển trogn khung khổ hội nhập kinh tế quốc tế

502.01-2015.06

TS. Phạm Quỳnh Anh

2

Lương tối thiểu có ảnh hưởng như thế nào đến năng lực cạnh tranh của DN…

502.99-2017-04

TS.Nguyễn Xuân Đông

3

Sự tham gia của DN vừa và nhỏ Việt Nam vào chuỗi gí trị toán cầu

 

502.99-2018.15

PGS.TS.Nguyễn Việt Khôi

4

Quản trị công ty trong các doanh nghiệp nhà nước ở ViệtNam

502.02- 2019.320

TS. Lưu Thị Minh Ngọc

5

Nghiên cứu các yếu tố tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam trên thị trường chứng khoán Việt Nam

502.99- 2020.02

TS. Nguyễn Thị Nhung

6

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế sử dụng phương pháp phân tích đa biến

 

TS. Hoàng Khắc Lịch

7

Xây dựng mô hình đánh giá năng suất NCKH của giảng viên tại ĐHQGHN

 

TS. Nguyến Anh Tuấn

8

Một số giải pháp đôt phá về chính sách tài chính nhằm phát triển giai đoạn đại học ở VN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035

 

Lê Trung Thành


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn FQYVTC
Nội dung