Trang tin tức sự kiện
 
6 Giảng viên xuất sắc, Chuyên viên xuất sắc được khen thưởng năm học 2015-2016

Ngày 22/7/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 2032/QĐ-ĐHKT về việc tặng Giấy khen và phần thưởng danh hiệu Giảng viên tiêu biểu, Chuyên viên tiêu biểu và Giảng viên xuất sắc, Chuyên viên xuất sắc năm học 2015-2016.


Theo đó, năm học 2015-2016, Hiệu trưởng Trường ĐHKT đã khen thưởng 6 Giảng viên xuất sắc, Chuyên viên xuất sắc của Trường, gồm:

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Danh hiệu khen thưởng

1

Nguyễn Tiến Minh

Khoa KT&KDQT

Giảng viên tiêu biểu

2

Bùi Hồng Phượng

Phòng TCNS

Chuyên viên tiêu biểu

3

Nguyễn Thị Phương Dung

Khoa KTKT

Giảng viên xuất sắc

4

Vũ Quỳnh Loan

Khoa KT&KDQT

Chuyên viên xuất sắc

5

Lê Thị Kim Chi

Phòng CT&CTSV

Chuyên viên xuất sắc

6

Đinh Thị Thúy Hòa

Phòng Đào tạo

Chuyên viên xuất sắc

 

Các cá nhân trên sẽ được Hiệu trưởng trao thưởng tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN vào ngày 29/7 tới.


Nguyên Hương