Trang tin tức sự kiện
 
Hoàn thành đợt bảo vệ tiểu luận thạc sĩ khóa 19 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Từ ngày 21/7 - 31/7/2012, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức chấm tiểu luận thạc sĩ cho 204 học viên khoá QH-20120-E CH. Tham gia các tiểu ban đánh giá đề tài tiểu luận là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài Trường ĐHKT.


Trước đó, trong thời gian 3 tháng, các học viên đã thực hiện các đề tài thạc sĩ chủ yếu liên quan đến chiến lược doanh nghiệp, marketing và phát triển kênh phân phối sản phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, quản trị tài chính doanh nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo và văn hoá doanh nghiệp...
Hầu hết các đề tài tiểu luận đều gắn với tình hình thực tế doanh nghiệp, phản ánh được các vấn đề “nổi cộm” của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Rất nhiều tiểu luận được đánh giá cao vì học viên đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại, thiết kế bảng câu hỏi khảo sát rất công phu và phân tích kết quả rất rõ ràng, cụ thể.
Học viên đi sâu nghiên cứu rất nhiều tài liệu, tìm ra khung lý thuyết đã được chứng minh và áp dụng những lý thuyết đó vào thực tế doanh nghiệp. Đặc biệt, trong đợt này có một học viên quốc tế đã bảo vệ thành công đề tài “Văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn FAW Trung Quốc”.PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn (ngồi giữa) trong một hội đồng chấm tiểu luận thạc sĩ  chuyên ngành QTKD

Việc tổ chức chấm tiểu luận thạc sĩ không chỉ là cơ hội để học viên trình bày kết quả của đề tài nghiên cứu mà còn là dịp để học viên nhận những góp ý quý báu từ các thành viên hội đồng trong việc tìm những giải pháp cho bài toán thực tế tại tổ chức, doanh nghiệp.

Dương Thu (Khoa QTKD)