Trang tin tức sự kiện
 
Hội thảo Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các bộ môn tại Trường ĐHKT

Ngày 21/3/2018, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức buổi Hội thảo “Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các bộ môn tại Trường Đại học Kinh tế” với sự tham gia của lãnh đạo Nhà trường, các Khoa, Viện và bộ môn.


Tham dự hội thảo, về phía ĐHQGHN có PGS.TS. Nguyễn Hiệu - Trưởng ban Tổ chức cán bộ cùng lãnh đạo các phòng, ban chức năng. Về phía ĐHKT có PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê - Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Anh Thu - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các Khoa, Viện và bộ môn của Trường.

Bộ môn là đơn vị chuyên môn quan trọng đối với các trường đại học. Việc nâng cáo chất lượng hoạt động của bộ môn là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay khi các trường thực hiện Nghị quyết số 29, Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Hội thảo lần này nhằm mục đích tạo lập diễn đàn để trưởng các phòng ban với vai trò tham mưu và trưởng các đơn vị đào tạo với vai trò tổ chức, thực hiện các hoạt động chuyên môn cùng nhau thảo luận, đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp với điều kiện, khả năng của Nhà trường nhằm đổi mới, nâng cao hoạt động của các bộ môn.

 

 
 PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê phát biểu khai mạc hội thảo

 

 
PGS.TS. Nguyễn Hiệu phát biểu tại hội thảo
 
Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê nhấn mạnh vai trò của các bộ môn trong việc tiên phong dẫn dắt hoạt động chuyên môn của Trường. Ông mong muốn, lãnh đạo các khoa, các bộ môn sẽ có những chia sẻ, thảo luận cụ thể, chi tiết và thực tế để có thể thực sự nâng cao vai trò của bộ môn trong hoạt động của Trường ĐHKT.

Chia sẻ với lãnh đạo, cán bộ ĐHKT tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hiệu đề cao vai trò của bộ môn trong hoạt động chuyên môn của trường đại học. Đồng thời, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN cũng đưa ra những định hướng để hội thảo có thể thảo luận một cách cụ thể như vị trí, vai trò của bộ môn và đội ngũ quán lý cấp bộ môn trong hoạt động của Nhà trường, mô hình tổ chức và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ môn, tiêu chuẩn đối với cán bộ quản lý cấp bộ môn và quy trình công nhận/thuê cán bộ quản lý cấp bộ môn.

Tiếp đó, TS. Hoàng Khắc Lịch - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Trường ĐHKT đã trình bày Báo cáo thực trạng tổ chức và hoạt động của các bộ môn tại Trường Đại học Kinh tế. Báo cáo đã nêu lên thực trạng về cơ cấu tổ chức, nhân sự, việc phụ trách chương trình đào tạo cũng như hoạt động của các bộ môn tại ĐHKT. Ngoài ra, báo cáo cũng đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bộ môn, các đề xuất này được tổng hợp từ ý kiến từ các giảng viên thuộc 20 bộ môn trong trường.

Tại Hội thảo, lãnh đạo các khoa, viện, bộ môn thuộc ĐHKT đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng đề án phát triển bộ môn của ĐHQGHN. PGS.TS. Hà Văn Hội - Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế đề xuất nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của bộ môn đồng thời nêu lên những hạn chế về nguồn lực để phát triển các bộ môn ở Khoa KT&KDQT. PGS.TS. Hoàng Văn Hải - Viện trưởng Viện QTKD chia sẻ, các bộ môn trong Viện luôn có quyền tự chủ. Tuy nhiên, những bộ môn ít giảng viên sẽ gặp khó khăn trong việc sinh hoạt chuyên môn và học thuật. Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị - TS. Trần Đức Hiệp có ý kiến cần có lộ trình để áp dụng các quy chế để phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Ngoài ra, hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến từ các giảng viên, cán bộ như vị trí pháp lý của bộ môn, lộ trình thực hiện hay lợi ích dành cho các chủ nhiệm bộ môn…

 
 
 Lãnh đạo các Khoa, Viện, B môn ĐHKT đóng góp ý kiến và thảo luận tại hội tho
 

Sau thời gian thảo luận sôi nổi, hội thảo đã nghe PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê phát biểu tổng kết, trong đó nhấn mạnh vào các nội dung chính: ĐHKT cần rà soát công tác tổ chức hoạt động của bộ môn để phù hợp với tiêu chí của ĐHQGHN, quy chế giao quyền và chịu trách nhiệm thực hiện đối với bộ môn cần được đánh giá khách quan và thi hành quyết liệt, các cơ chế, khung pháp lý đối với bộ môn cần được thử nghiệm trước khi đưa vào thực thi một cách chính thức, cần nâng cao điều kiện cơ sở vật chất để có thể phát triển hoạt động của bộ môn.


Thanh Tú