Trang tin tức sự kiện
 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN: Kiểm định chất lượng đào tạo hướng đến chuẩn quốc tế

Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKT - ĐHQGHN)được thành lập năm 2007 trên cơ sở nâng cấp từ Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN. Kể từ khi còn là khoa trực thuộc ĐHQGHN cho đến khi được nâng cấp thành trường, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN luôn coi chất lượng là một trong những giá trị cốt lõi, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chiến lược phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 cũng như trong kế hoạch nhiệm vụ chi tiết của từng năm học.


Xuất phát từ mục đích của Kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục không chỉ để đảm bảo nhà trường có trách nhiệm đối với chất lượng đào tạo mà còn mang lại động lực cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình giáo dục cũng như chất lượng toàn bộ các hoạt động của nhà trường.Trường ĐHKT đã chọn giải pháp KĐCL các chương trình đào tạo (CTĐT) theo các bộ tiêu kiểm định/đánh giá chất lượng khu vực và quốc tế. Việc tiến hành hoạt động KĐCL theo các bộ tiêu chuẩn kiểm định/đánh giá chất lượng của khu vực/quốc tế sẽ giúp cho người học/phụ huynh lựa chọn CTĐT phù hợp hiệu quả với khả năng của mình/con em mình;định hướng lựa chọn đầu tư của Nhà nước để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiệm cận chuẩn mực quốc tế; định hướng cho các doanh nghiệp cần nguồn nhân lực thích hợp cho doanh nghiệp của mình; định hướng cho các nhà đầu tư nuớc ngoài cần phát triển vốn của mình; tăng cường năng lực cạnh tranh trong và ngoài nước và đặc biệt là sự hợp tác đào tạo (chuyển đổi, công nhận văn bằng chướng chỉ…) giữa các chương trình đạo tạo cả trong và ngoài nước. Chính vì vậy, trong chiến lược phát triển đến năm 2020, Trường ĐHKT đã xác định: phấn đấu có một số ngành, chuyên ngành được KĐCL theo bộ tiêu chuẩn KĐCL/đánh giá chất lượng của khu vực/quốc tế.

Để hiện thực hóa kế hoạch chiến lược của nhà trường, năm 2010, Trường ĐHKT đã tiến hành KĐCL CTĐT cử nhân ngành Kinh tế Quốc tế hệ chất lượng cao theo bộ tiêu chuẩn KĐCL của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN). Theo đánh giá của các chuyên gia, mức điểm đạt được của chương trình là 4.69/7. Tính đến thời điểm tháng 6/2013, CTĐT cử nhân ngành Kinh tế Quốc tế hệ chất lượng cao của Trường ĐHKT là một trong những chương trình có điểm số trong nhóm cao nhất của các ngành thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn đã tiến hành KĐCL của AUN. Sau khi có kết quả đánh giá và các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài, Trường ĐHKT đã tổ chức xây dựng đề án hậu kiểm định để phát huy các điểm mạnh và khắc phục một số điểm tồn tại theo lộ trình của các năm học.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh - Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo Trường ĐHKT cho biết: ngoài CTĐT cử nhân ngành Kinh tế quốc tế hệ chất lượng cao đã được kiểm định, trong năm học 2013-2014 tới, trường sẽ tiến hành KĐCL CTĐT cử nhân ngành Quản trị kinh doanh thuộc hệ đạt chuẩn quốc tế theo bộ tiêu chuẩn của AUN và tiếp đến là CTĐT ngành Tài chính - Ngân hàng hệ chất lượng cao.

Với định hướng rõ ràng và cụ thể cho hoạt động KĐCL, Trường ĐHKT - ĐHQGHN sẽ tiếp tục đầu tư, phấn đấu để xứng đáng với kết quả KĐCL nhằm tạo ra sự lan tỏa và kéo theo cho tất cả các CTĐT của trường để nâng cao hơn nữa chất lượng của các CTĐT với mục tiêu tối thượng là “xây dựng văn hóa chất lượng” đồng thời đẩy nhanh sự hội nhập quốc tế và hướng tới đạt các chuẩn mực của một đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
>>> Xem bài gốc


Sái Công Hồng - Đỗ Chiêm Bài đăng trên Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 28(89), tháng 7/2013