Thời khóa biểu các lớp học phần Tiếng Anh cơ bản bậc Thạc sĩ học kỳ II năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo Thời khóa biểu các lớp học phần Tiếng Anh cơ bản bậc Thạc sĩ học kỳ II năm học 2021-2022 bắt đầu học từ ngày 04/03/2022
 Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2021-2022, Trường Đại học Kinh tế thông báo thời khóa biểu các lớp học phần Tiếng Anh cơ bản bậc Thạc sĩ học kỳ II, năm học 2021-2022, chi tiết đính kèm thông báo.

Thông tin về giảng viên xin vui lòng gửi về địa chỉ: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Kinh tế (phòng 401 - Nhà E4) – Đại học Quốc gia Hà Nội – 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội.

Kính đề nghị các Khoa, Viện thông báo cho học viên biết và thực hiện./.


Phòng Đào tạo