Rà soát danh sách học viên chưa tích lũy học phần Tiếng Anh đã bảo vệ đề tài cấp sơ bộ

Công văn số 3794/ĐHKT-ĐT ngày 02/12/2021 về việc rà soát DSHV chưa tích lũy học phần Tiếng Anh đã bảo vệ đề tài cấp sơ bộ


Căn cứ vào kết quả học tập của học viên các khóa QH-2017-E, QH-2018-E, QH-2019-E chưa tích lũy đủ tín chỉ trong CTĐT;

Căn cứ công văn số 1467/TB-ĐHNN ngày 12/11/2021 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc ngừng tổ chức thi trực tuyến kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 11 và tháng 12 năm 2021 đối với học viên Sau Đại học của Đại học Quốc Gia Hà Nội;

Để đảm bảo quyền lợi của học viên, phòng Đào tạo lập danh sách học viên chưa tích lũy đủ tín chỉ Tiếng Anh, đề nghị các Khoa/Viện phối hợp rà soát các học viên trong danh sách đã bảo vệ thành công đề tài cấp sơ bộ để phòng Đào tạo có căn cứ đề nghị BGH và ĐHQGHN gia hạn học tập cho học viên khóa QH-2017-E và xin miễn đóng học phí gia hạn cho học viên khóa QH-2018-E, QH-2019-E;

Kết quả rà soát đề nghị các Khoa/ Viện QTKD phản hồi cho Phòng Đào tạo trước 10h ngày 10/12/2021;

Trân trọng cảm ơn.

Download Công văn tại đây>>>

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN