Kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2022

Thông báo số 3458/TB-ĐHKT ngày 13/12/2021 về kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2022


Thực hiện kế hoạch đào tạo cho các khóa QH-2018-E, QH-2019-E, QH-2020-E, bậc đào tạo thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch thu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2022 như sau:

 

TT

Thời gian thu hồ sơ bảo vệ

Thời gian bảo vệ (Dự kiến)

Mức đóng học phí gia hạn

1

Từ 01/3/2022 đến 8/3/2022

Từ 4/4/2022 đến 15/4/2022

Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 8/3/2022:

  • Học viên khóa QH-2018 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 4 (24 tháng).
  • Học viên khóa QH-2019 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 2 (12 tháng).

2

Từ 24/5/2022 đến 31/5/2022

Từ 27/6/2022 đến 8/7/2022

Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 31/5/2022:

  • Học viên khóa QH-2018 (đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 4 (24 tháng).
  • Học viên khóa QH-2019 (đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 2 (12 tháng).

3

Từ 8/8/2022 đến 19/8/2022

Từ 19/09/2022 đến 30/09/2022

Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 19/8/2022:

  • Học viên khóa QH-2019 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 3 (18 tháng).
  • Học viên khóa QH-2020 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 1 (6 tháng).

4

Từ 1/11/2022 đến 8/11/2022

Từ 19/12/2022 đến 31/12/2022

Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 8/11/2022:

-    Học viên khóa QH-2019 (đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 3 (18 tháng).

-    Học viên khóa QH-2020 (đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 1 (6 tháng).

 

Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 8h30 đến 11h00; chiều từ 14h00 đến 16h30

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo: P.401 - Nhà E4, Trường ĐHKT - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 024 3754 7506 (554: Mrs Trang).

Danh mục, biễu mẫu và phụ lục hồ sơ đính kèm Thông báo này.

Kính đề nghị các Khoa/Viện Quản trị Kinh doanh thông báo đến tất cả học viên./.

 

Download Thông báo tại đây


Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN