Nhận diện thương hiệu
 

Sử dụng sai logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các trường hợp sau được hiểu là sử dụng sai logo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN:

Tin liên quan- Thay đổi màu logo;

- Thay đổi tương quan kích thước giữa biểu tượng và tên Trường;

- Đặt lệch phần biểu tượng và chữ;

- Lược bớt các thành phần chính của biểu tượng;

- Thiết kế lại logo

- Bóp dẹt, làm dị dạng logo;

- Xô nghiêng logo;

- Bóp ngang logo;

- Xoay logo;

- Lộn ngược logo;

- Tạo hiệu ứng nhằm tách logo với nền;

- Đặt logo nguyên bản trên nền cùng màu với logo


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn FOWUEV
Nội dung