Trang Công tác sinh viên
 
Danh mục những điều cần biết cho sinh viên về công nghệ thông tin

Trường Đại học Kinh tế giải đáp một số thắc mắc về vấn đề tài khoản cổng thông tin ĐHQGHN, email sinh viên và wifi.Hỏi

Trả lời

Tài khoản phục vụ học tập

Tài khoản cổng thông tin ĐHQGHN sử dụng để làm gì?

- Cập nhật hồ sơ sinh viên

- Đăng ký học phần

- Xem đăng ký học.

- Xem kết quả học tập.

- Xem lịch thi

- Download đề cương học phần

- Download biểu mẫu

- Lấy tài khoản đăng nhập wifi

Các loại dịch vụ mà sinh viên, học viên được sử dụng thông qua tài khoản Email VNU

- Dịch vụ Email sinh viên: http://stmail.vnu.edu.vn

- Dịch vụ thư viện: https://lic.vnu.edu.vn

- Dịch vụ Wifi miễn phí tại các giảng đường

Quên tài khoản, password email, wifi thì liên hệ ở đâu?

Để xin cấp lại tài khoản Email VNU. Sinh viên, học viên chụp ảnh thẻ học viên và gửi mail yêu cầu về hòm thư it_ueb@vnu.edu.vn để xin cấp lại.

Trong thư ghi rõ tên tài khoản xin cấp lại mật khẩu. Lưu ý không xin cấp lại mật khẩu hộ người khác. Trường hợp không có thẻ học viên thì sinh viên xin cấp lại mật khẩu thông qua danh sách xác nhận từ phòng Đào tạo.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN