Trang Công tác sinh viên
 
Danh mục những điều cần biết cho sinh viên về học phí

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN giải đáp một số thắc mắc về vấn đề học phí.Hỏi

Trả lời

Học phí

Học phí của chương trình đào tạo chất lượng cao là bao nhiêu? Có ổn định cho toàn khóa học không?

Học phí của chương trình chất lượng cao thực hiện theo đề án tuyển sinh mỗi năm, mức học phí của các khoá tuyển sinh có thể khác nhau nhưng học phí 1 khoá tuyển sinh là ổn định cho toàn khóa học. Mức thu học phí được thông báo trên thông tin tuyển sinh từng năm và quyết định mức thu học phí của từng khoá.

Hiện tại học phí của chương trình này là 35.000.000đ/năm học; 140.000.000 đ/Khoá

Học phí thu vào thời gian nào (HK I và HK II)

Thời gian dự kiến thu học phí được thể hiện trên "Cẩm nang sinh viên" mỗi năm học. Việc triển khai thu học phí mỗi kỳ được thông báo cụ thể theo lịch trình đào tạo. Thông thường, thu học phí học kỳ I khoảng tháng 9-10 và học kỳ II khoảng tháng 1-2.

Tại sao trong tài khoản ngân hàng của em đã nộp đủ tiền học phí rồi nhưng vẫn không trừ được tiền học phí?

Có rất nhiều lý do:

1. Do sinh viên nộp thiếu tiền: Đa số các trường hợp gặp lỗi này là do SV chỉ nộp đủ tiền học mà không nộp phí duy trì tài khoản và dự phòng các khoản phí phát sinh khác của Ngân hàng như: phí quản lý tài khoản, phí sử dụng dịch vụ SMS, phí sử dụng dịch vụ internetbanking... Trên thông báo thu học phí Nhà trường cũng đã thông tin: ngoài số tiền học phí phải nộp, các em nên để số dư tài khoản là 100.000 đ, để đảm bảo đủ số tiền giao dịch khi có tình huống phát sinh phí ngoài dự kiến.

2. Không thực hiện được thu học phí tự động, do:

- Tài khoản thu học phí của sinh viên chưa được uỷ quyền thu học phí tự động

- Tài khoản sinh viên bị lỗi

- Tài khoản sinh viên nộp đủ tiền không phải là tài khoản đăng ký thu học phí tự động (Trường hợp sinh viên có nhiều tài khoản ngân hàng BIDV và nộp tiền vào tài khoản không đăng ký thu học phí tự động)

Vì vậy, SV cần phản ánh với nhà trường ngay khi gặp sự cố để được hướng dẫn và hỗ trợ.

3. Lịch thu hoc phí tự động của Ngân hàng theo một lịch cố định, thông thường thu học phí tự động vào 8h sáng, vì vậy, các trường hợp SV nộp tiền vào tài khoản sau thời điểm này thì việc thu tự động không thực hiện được trong phiên thu ngày hôm đó. Tài khoản của SV nộp đủ tiền thì ngay ngày hôm sau sẽ được thu, nếu không thu được cần phản hồi ngay để được hỗ trợ.

SV cần nộp tiền trước 1 ngày của thời hạn thu tiền của đợt thu.

Em hoàn thành chương trình trước thời hạn (7 học kỳ), vậy có phải nộp học phí của học kỳ 8 không?

Sinh viên cần nộp đủ học phí của toàn khoá học theo quy định:

- Học phí theo niên chế: SV cần nộp đủ 8 kỳ học phí/khóa học.

- Học phí thu theo tín chỉ: Sinh viên cần nộp đủ học phí theo số tín chỉ đã đăng ký (đối với sinh viên thu học phí theo niên chế: học phí theo tín chỉ là học phí thu của các môn học do sinh viên đăng ký học lại/ học cải thiện/ học tự nguyện ngoài chương trình)

Vì vậy khi hoàn thành trước thời hạn SV cần phải nộp đủ tiền học của 8 kỳ học.

Em không nộp tiền học phí đúng hạn, vậy có thể được thu bổ sung không?

Nhà trường chỉ cho phép sinh viên đóng học phí bổ sung khi và chỉ khi có lý do chính đáng và được sự đồng ý của Ban giám hiệu.

Em không nộp tiền học phí đúng hạn, vậy sẽ xảy ra hậu quả như thế nào?

Danh sách sinh viên nộp học phí không đúng hạn được gửi danh sách cho phòng Đào tạo để thực hiện theo quy chế. Sinh viên sẽ bị hủy đăng ký môn học của học kỳ đấy. SV không được tham gia thi cuối kỳ và không được công nhận kết quả của môn học.

Em không nộp được tiền học phí qua tài khoản BIDV, vậy có thể nộp tiền mặt tại trường không?

Hình thức thu học phí được phổ biến rõ trong "Cẩm nang sinh viên" mỗi năm học đồng thời thể hiện trên thông báo thu học phí cụ thể mỗi đợt thu.

Nhà trường không thu học phí bằng tiền mặt.

Em có thể xin biên lai thu học phí không? Thủ tục như thế nào?

Trên "Cẩm nang sinh viên" có nêu rõ các bước nộp học phí, bao gồm việc nhận biên lai đồng thời nêu rõ trong thông báo thu học phí mỗi đợt thu.

SV có thể yêu cầu cấp biên lai sau khi có thông báo quyết toán đợt thu. Việc trả biên lai được thực hiện tập hợp yêu cầu theo lớp thông qua lớp trưởng. Lớp trưởng các lớp tập hợp các yêu cầu cấp biên lai và gửi thông tin cho phòng KHTC bằng 2 hình thức: (1) Gửi danh sách qua email của phòng KHTC: khtc_kt@vnu.edu.vn; hoặc (2) nộp trực tiếp tại P405 ô số 3 nhà E4.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN