Đào tạo ngắn hạn
 
Bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế của NCS Nguyễn Thị Thu Hoài

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ kinh tế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hoài.


Đề tài: “Khủng hoảng tài chính toàn cầu: ứng phó của thế giới và của Việt Nam”
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 62 31 01 01

Thời gian: 15h00 ngày 30/12/2013 (Thứ hai)

Địa điểm: Phòng 406, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN