Đào tạo ngắn hạn
 
Danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo chất lượng cao, khoá QH-2013-E

Ngày 4/10/2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 2183/QĐ-ĐHKT phê duyệt điểm phỏng vấn đánh giá năng lực vào chương trình đào tạo chất lượng cao và danh sách sinh viên trúng tuyển CLC khoá QH-2013-E


Theo đó, điểm phỏng vấn đánh giá năng lực vào chương trình đào tạo chất lượng cao, khóa QH-2013-E như sau:
  • Ngành Kinh tế quốc tế: 7.6/10.0 điểm.
  • Ngành Tài chính –- Ngân hàng: 6.5/10.0 điểm.

Danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo chất lượng cao, khóa QH-2013-E xem tại đây.


UEB_net