Đào tạo ngắn hạn
 
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2013

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức (CBVC), giảng viên, Nghiên cứu sinh (NCS), Học viên, Sinh viên lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2013, với các nội dung cụ thể như sau:


1. Thời gian nghỉ Lễ: 01 ngày (một ngày) vào ngày 02/9/2013.

2. Tổ chức nghỉ Lễ

Để đảm bảo an toàn PCCC, an ninh chính trị và TTATXH trong dịp nghỉ Lễ, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các công việc sau:

- Thủ trưởng các đơn vị thông báo lịch nghỉ Lễ đến toàn bộ lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên, nhân viên của đơn vị mình. Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc và tắt toàn bộ thiết bị, máy móc, điện nước trước khi nghỉ Lễ.

- Phòng Đào tạo: Thông báo lịch nghỉ Lễ đến các giảng viên, NCS, Học viên, Sinh viên.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

+ Tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước,... tổ chức niêm phong các phòng làm việc và các giảng đường trước dịp nghỉ Lễ.

+ Phân công Tổ bảo vệ nhà E4, E1, Khu giảng đường 1 trực điện, nước, PCCC, ANCT và TTATXH đảm bảo có mặt 24/24h. 

+ Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN, cụm dân cư, PA83 và công an phường quản lý tốt các trường hợp tạm trú, vãng lai. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

- Bộ phận Quản lý sinh viên (thuộc Phòng Đào tạo) và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với khu phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sinh viên và gia đình cán bộ, giảng viên,… thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Tránh tình trạng sinh viên bị lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động vi phạm đạo đức, pháp luật.

- Ban Thanh tra phối hợp cùng Phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra kế hoạch đào tạo ngay ngày đầu tiên sau dịp nghỉ Lễ.

Ban Giám hiệu yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trên. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc có vấn đề phát sinh trong dịp nghỉ Lễ, Thủ trưởng các đơn vị liên lạc trực tiếp với Ban Giám hiệu hoặc liên hệ với phòng Hành chính - Tổng hợp để phản ánh tình hình và xử lý công việc nhằm đảm bảo tốt về mọi mặt cho dịp nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 02/9/2013.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN Thông báo số 1804/TB-ĐHKT ngày 26/8/2013