Thông tin cho cán bộ
 
Mời dự Hội thảo quốc tế: “Kinh tế Trung Quốc: Những rủi ro trung hạn”

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường ĐHKT trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự Hội thảo quốc tế: “Kinh tế Trung Quốc: Những rủi ro trung hạn”.


 Một trong những hoạt động học thuật chính của Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VEPR’s Chinese Economic Studies Program - VCES) là “Hội thảo thường niên về kinh tế Trung Quốc.” Mục đích của Hội thảo nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi khoa học của các học giả trong nước và quốc tế về tình hình kinh tế Trung Quốc đương đại. Tiếp nối Hội thảo “Trung Quốc: Những thách thức đối với mô hình tăng trưởng kinh tế hiện nay” được tổ chức vào tháng 8/2012, Hội thảo năm nay tiếp tục thảo luận về các vấn đề kinh tế cấp thiết của Trung Quốc trong bối cảnh thế hệ lãnh đạo thứ 5 (Tập Cận Bình-Lý Khắc Cường) đang phải đối diện với những thách thức ngày càng tăng liên quan đến cấu trúc của nền kinh tế. Chính phủ Trung Quốc có thể tận dụng sự suy giảm hiện nay như một cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế hay không?

Nhằm đưa ra những đánh giá về các rủi ro có thể có đối với kinh tế Trung Quốc trong thời gian tái cơ cấu 5 năm tới đây, VCES tổ chức Hội thảo quốc tế “Kinh tế Trung Quốc: Những rủi ro trung hạn” để các học giả trao đổi, cập nhật các kết quả nghiên cứu, quan điểm và nhận định về những vấn đề của kinh tế căn bản của Trung Quốc, từ đó có những gợi mở những hàm ý cho Việt Nam.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự Hội thảo.

Thời gian: Cả ngày 09/08/2013

Địa điểm: Phòng Hội thảo 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
>>> Chương trình hội thảo

Sự tham gia của Ông/Bà sẽ góp phần quan trọng vào thành công của buổi Hội thảo.

Để tiện cho khâu tổ chức, xin Ông/Bà xác nhận khả năng tham dự vào trước 17h00, ngày 08/08/2013 tới Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Phòng 707, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; email: info@vepr.org.vn; hotline: 097 560 8677.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, ĐHKT