Thông tin cho cán bộ
 
Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2013 vào Trường ĐHKT

Ngày 31/7/2013 ĐQHGHN đã ban hành Quyết định số 2615/QĐ-ĐT, 2616/QĐ-ĐT về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2013 của các đơn vị đào tạo sau đại học.Trong đó, điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN như sau:
1. Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ:
TT
Ngành/chuyên ngành đào tạo*  
Số đủ điểm xét tuyển
Điểm trúng tuyển
Số trúng tuyển
Ghi chú
1

Kinh tế quốc tế

10
11.0
10
 
2

Tài chính - Ngân hàng

72
10.5
71
 
3

Quản trị kinh doanh

83
10.5
81
 
4

Quản lí kinh tế

147
11.5
127
 
5
Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp
35
125.0
35
Thang điểm 200
Tổng:
347
 
324
 
 
2. Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ:
TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo*

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển
Số trúng tuyển
Ghi chú
1
Kinh tế quốc tế
4
60.0
4
 
2
Kinh tế chính trị
1
60.0
1
 
3
Quản trị kinh doanh
4
60.0
4
 
Tổng:
9
 
9
 
 

UEB_net