Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo Giải thưởng Bảo Sơn năm 2010

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Phó hiệu trưởng Trường ĐHKT phát biểu tại buổi họp báo công bố và phát động tham gia Giải thưởng Bảo Sơn
Quỹ Bảo Sơn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký được thành lập theo quyết định số 17/2005/QĐ-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Đỗ Quang Trung ký ngày 19/01/2005. Giải thưởng Bảo Sơn được tài trợ bởi Quỹ Bảo với mục đích tôn vinh các công trình khoa học xuất sắc mang tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực: Giáo dục; Xóa đói giảm nghèo; Phát triển kinh tế bền vững; Sinh học và Văn học.


Từ năm 2010 - 2015, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ là cơ quan thường trực của Giải thưởng Bảo Sơn, chịu trách nhiệm tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức Hội đồng xét Giải thưởng Bảo Sơn.

Nội dung của Giải thưởng Bảo Sơn bao gồm:

1. Các lĩnh vực được xét Giải thưởng Bảo Sơn năm 2010

Năm 2010, Quỹ Bảo Sơn sẽ xét trao giải cho các công trình nghiên cứu khoa học tại ba lĩnh vực: Giáo dục; Xóa đói giảm nghèo; Phát triển kinh tế bền vững.

2. Đối tượng tham gia xét Giải thưởng Bảo Sơn

Mọi cá nhân hoặc nhóm cá nhân là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, tôn giáo, giới tính, có các công trình khoa học - công nghệ phù hợp với các tiêu chí của Giải thưởng Bảo Sơn đều có quyền đăng ký để được tham dự xét Giải thưởng Bảo Sơn.

3.  Giá trị và hình thức trao giải

Mỗi lĩnh vực sẽ xét trao giải cho một công trình nghiên cứu xuất sắc nhất với mức giải thưởng là: 20.000 USD kèm theo cúp Bảo Sơn và Bằng chứng nhận Giải thưởng.

4.  Thời gian xét giải thưởng Bảo Sơn

- Tháng 10/2010 - tháng 01/2011:  Nhận hồ sơ đăng ký xét Giải thưởng.

- Tháng 01/2011 - tháng 03/2011:  Xét Giải thưởng Bảo Sơn.

- Công bố và trao giải thưởng:    Cơ quan thường trực xét Giải thưởng Bảo Sơn sẽ công bố trước một tháng.

5. Hồ sơ xét Giải thưởng Bảo Sơn

- Lý lịch khoa học của tác giả/nhóm tác giả (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyển).

- Đơn đăng ký xin tham gia dự xét Giải thưởng Bảo Sơn.

- Bản tóm tắt giới thiệu công trình (không quá 20 trang); trong đó thuyết phục rõ giá trị học thuật và giá trị thực tiễn nổi bật của công trình.

- Bản gốc toàn văn công trình và các sản phẩm (nếu có). Nếu công trình đã từng được đánh giá bởi các Hội đồng khoa học, tác giả/nhóm tác giả cần cung cấp cho Cơ quan thường trực Giải thưởng bản gốc các nhận xét, đánh giá của Hội đồng khoa học đó.

- Các tài liệu khác: Bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ; xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng đó mang lại.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN kính mong nhận được các công trình khoa học của Quý Bộ ngành/Viện/Trường tham dự Giải thưởng Bảo Sơn để Giải thưởng được tổ chức thành công và thực sự là nơi tôn vinh các công trình khoa học, các nhà khoa học xuất sắc.

Những vấn đề cụ thể về Giải thưởng Bảo Sơn, Quý Bộ ngành/Viện/Trường vui lòng liên hệ:

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-37547506 + máy lẻ 703; Fax: 84-4-37546765

Email: vietnq@vnu.edu.vn

Website: www.giaithuongbaoson.com