Thông tin cho cán bộ
 
Hướng dẫn sử dụng Email mới của ĐHQGHN

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thư điện tử (VNUmail) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, giải quyết vấn đề thư chậm hoặc mất thư, cũng như tăng cường khả năng bảo mật, lọc thư rác, nâng cao khả năng tìm kiếm và phòng chống mã độc cũng như bổ sung nhiều tiện ích khác, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống email phiên bản năm 2017. Trung tâm CEMI xin gửi tới các Thầy/ Cô hướng dẫn sử dụng mới cho phiên bản này.Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý - ĐHKT