Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo đăng ký khám sức khỏe định kỳ cho CBNV năm 2014

Thông báo số 5104 /ĐHKT-TCNS ngày 27/11/2014 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Thực hiện Quyết định số 5099/QĐ- ĐHKT, ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHKT về việc tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ công chức, viên chức năm 2014, Phòng Tổ chức Nhân sự thông báo kế hoạch khám sức khỏe tập trung cho cán bộ, viên chức nhà trường, cụ thể như sau:

1. Địa điểm phòng khám

Phòng khám Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: 182 Lương Thế Vinh, Hà Nội.

2. Thời gian, địa điểm lấy mẫu xét nghiệp và khám bệnh

2.1. Thời gian, địa điểm lấy mẫu xét nghiệm

Thời gian: Từ ngày 08/12/2014 đến ngày 09/12/2014 (từ 8h00 đến 9h30)

Địa điểm:Tại phòng 801, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chú  ý:

  • Để kết quả xét nghiệm được chính xác, CBNV khi đến lấy mẫu xét nghiệm đề nghị không ăn sáng, không uống caffe, bia, rượu, nước hoa quả…

  • Đề nghị CBNV giữ trật tự và vào lấy mẫu lần lượt để việc lấy mẫu xét nghiệm được chính xác và thuận lợi.

  • Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm, nếu CBNV có nguyện vọng làm thêm các xét nghiệm khác có thể đăng ký với CBNV phòng khám tại nơi lấy máu.

  • Sau ngày 09/12/2014, CBNV nào chưa lấy mẫu xét nghiệm đề nghị không ăn sáng và đến lấy mẫu xét nghiệm tại Phòng khám Bệnh viện ĐHQGHN.

2.2. Thời gian, địa điểm khám bệnh

Thời gian: Từ ngày 15/12/2014 đến ngày 31/12/2014 (Sáng từ 7h30 đến 12h00, chiều từ 13h30 đến 17h00).

Địa điểm: Phòng khám Bệnh viện ĐHQGHN, 182 Lương Thế Vinh, Hà Nội.

3. Tài chính và danh mục khám bệnh:

- Danh mục khám sức khỏe và kinh phí chi tiết được gửi kèm theo Công văn này, các cá nhân lựa chọn mục khám phù hợp, nếu kinh phí vượt quá số tiền quy định CBNV thanh toán phần chênh lệch cho Phòng Tổ chức Nhân sự (qua Bùi Hồng Phượng - chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự) sau khi nhận kết quả khám sức khỏe.

- Đối với CBNV đã đăng ký Khám bệnh mà không tham gia khám thì CBNV phải chịu trách nhiệm về kinh phí (do ký hợp đồng trọn gói với đối tác).

4. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai nội dung trên tới cán bộ trong đơn vị mình tham gia đăng ký khám sức khỏe; đồng thời bố trí, sắp xếp thời gian tạo điều kiện cho cán bộ của đơn vị mình đi khám sức khỏe đầy đủ, đúng thời gian quy định. Danh sách cán bộ đăng ký tham gia khám sức khỏe, Bản đăng ký danh mục khám sức khỏe của từng cá nhân (bản cứng + bản mềm), gửi về Phòng Tổ chức Nhân sự (qua Bùi Hồng Phượng, chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự, email: phuongbh@vnu.edu.vn, sđt: 0915.188.138) trước ngày 4/12/2014.

* Mẫu Danh sách cán bộ đăng ký khám sức khỏe

* Bản danh mục đăng ký khám sức khỏe

- Trường hợp các cá nhân tự đi khám: cần hoàn thiện hóa đơn chứng từ (hóa đơn đỏ, biên lai thu viện phí theo quy định của Bộ Tài chính) thanh toán trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 15/01/2015, định mức thanh toán không vượt quá định mức quy định của Nhà trường.

- Đối với cán bộ không tham gia đợt khám sức khỏe do Nhà trường tổ chức và không có chứng từ, hóa đơn tự đi khám sức khỏe tính đến hết ngày 15/01/2015 sẽ không được hưởng chế độ trên trừ những trường hợp có Quyết định cử đi công tác trong thời gian khám sức khỏe nêu trên.

>> Download thông báo tại đây.
>> Download giới thiệu bệnh viện ĐHQGHN tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN