Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo về nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017

Thông báo số 2155/TB-ĐHKT ngày 14/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ điều 115 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc nghỉ lễ, tết. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo đến toàn thể Cán bộ viên chức, người lao động lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2017, với các nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian nghỉ Lễ
Số ngày nghỉ: 03 ngày từ thứ Bảy ngày 02/9 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2017 (Trong đó, ngày 04/9 là ngày nghỉ bù cho ngày 02/9).
2. Tổ chức nghỉ Lễ
Để đảm bảo an toàn PCCC, an ninh chính trị và TTATXH trong dịp nghỉ Lễ, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các công việc sau:
- Thủ trưởng các đơn vị thông báo lịch nghỉ Lễ đến toàn bộ lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên, nhân viên của đơn vị mình. Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc và tắt toàn bộ thiết bị, máy móc, điện trước khi nghỉ lễ.
- Phòng Đào tạo và phòng Chính trị và Công tác sinh viên: Thông báo lịch nghỉ Lễ đến các Giảng viên, NCS, học viên, sinh viên và lên kế hoạch dạy bù cho các lớp có lịch học trùng với lịch nghỉ lễ.
- Phòng Hành chính - Tổng hợp:
+ Tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước, ...và các giảng đường trước dịp nghỉ lễ.
+ Phân công Tổ bảo vệ nhà E4, E1, Khu giảng đường 1 trực điện, nước, PCCC, ANCT và TTATXH đảm bảo có mặt 24/24h. (Danh sách bảo vệ trực dịp nghỉ Lễ đính kèm thông báo này).
+ Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN, cụm dân cư, PA83 và công an phường quản lý tốt các trường hợp tạm trú, vãng lai. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.
- Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với khu phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sinh viên và gia đình cán bộ, giảng viên,… thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Tránh tình trạng sinh viên bị lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động vi phạm đạo đức, pháp luật.
- Phòng Thanh tra - Pháp chế phối hợp cùng Phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra kế hoạch lên lớp ngay ngày đầu tiên sau dịp nghỉ Lễ.
3. Kế hoạch trực nghỉ Lễ
- Trực Lãnh đạo: Thường xuyên có 01 đồng chí trong Ban Giám hiệu và 01 đồng chí lãnh đạo phòng chức năng trực xử lý các công việc liên quan đến nhà trường trong thời gian nghỉ lễ
- Trực bảo vệ:
+ Tổ bảo vệ đảm bảo trực bảo vệ an ninh trật tự 24/24 trong Trường.
+ Tổ bảo vệ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN, cụm dân cư, PA83 và công an phường quản lý tốt các trường hợp tạm trú, vãng lai. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.
- Trực lái xe: Trực xe đưa đón Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị và các đối tác của Trường.
Ban Giám hiệu yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trên. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc có vấn đề phát sinh trong dịp nghỉ Lễ, Thủ trưởng các đơn vị liên lạc trực tiếp với Ban Giám hiệu hoặc liên hệ với phòng Hành chính - Tổng hợp để phản ánh tình hình và xử lý công việc nhằm đảm bảo tốt về mọi mặt cho dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2017.
Trân trọng thông báo.
>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN