Thông tin cho cán bộ
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Bùi Quang Tuyến

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Bùi Quang Tuyến, sinh ngày 11/08/1971, tại Hải Dương.


Đề tài: Xây dựng và phát triển năng lực động tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 62 34 01 02

Thời gian: 15h00 ngày 21/8/2017 (thứ 2)

Địa điểm: Hội trường Sunwah tầng 1 Trung tâm văn hóa , ULIS - Jonathan KS Choi, 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN