Thông tin cho cán bộ
 
Thư mời viết bài hội thảo quốc tế trong việc xây dựng, quản lý và phát triển khu kinh tế xuyên biên giới

Nhằm mục đích tăng cường trao đổi học thuật cũng như thực tiễn, cung cấp một diễn đàn cho các nhà khoa học và các chuyên gia trong nước và quốc tế; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế: “Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng, quản lý và phát triển khu Kinh tế xuyên biên giới”.


Hội thảo do Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển xã hội” tài trợ với các nội dung sau:

- Cơ sở lý luận về khu kinh tế xuyên biên giới (CBEZs)

- Kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng, quản lý và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới, khu hợp tác kinh tế biên giới và bài học rút ra đối với Việt Nam.

- Sự hình thành và phát triển các khu hợp tác kinh tế biên giới của Việt Nam

Thời gian: Thứ 3, ngày 23/5/2017

Địa điểm: Phòng 801, toà nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ban Tổ chức Hội thảo kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và các cá nhân quan tâm viết bài tham gia Hội thảo. Các bài viết tập trung nhưng không giới hạn vào các chủ đề sau đây:

* Một số vấn đề lý luận về khu kinh tế xuyên biên giới

+ Khái niệm và đặc điểm của khu kinh tế xuyên biên giới

+ Sự cần thiết và vai trò của khu kinh tế xuyên biên giới

+ Các lý thuyết liên quan đến khu kinh tế xuyên biên giới

+ Các mô hình khu kinh tế xuyên biên giới

+ Các điều kiện hình thành khu kinh tế xuyên biên giới

+ Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển khu kinh tế xuyên biên giới

* Kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng, quản lý và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới, khu hợp tác kinh tế biên giới và bài học rút ra đối với Việt Nam

+ Mô hình và đặc điểm của các mô hình khu kinh tế xuyên biên giới, khu hợp tác kinh tế biên giới của các quốc gia trên thế giới

+ Vai trò của các khu kinh tế xuyên biên giới, khu hợp tác kinh tế biên giới của các quốc gia trên thế giới

+ Các điều kiện hình thành và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của khu kinh tế xuyên biên giới, khu hợp tác kinh tế biên giới của các quốc gia trên thế giới

+ Chính sách quản lý và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới, khu hợp tác kinh tế biên giới của các quốc gia trên thế giới

+ Bài học rút ra đối với Việt Nam trong việc xây dựng, quản lý và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới, khu hợp tác kinh tế biên giới

* Sự hình thành và phát triển các khu hợp tác kinh tế biên giới của Việt Nam

+ Nguyên nhân hình thành và tiến trình phát triển của các khu kinh tế cửa khẩu, khu hợp tác kinh tế biên giới của Việt Nam

+ Thực trạng và đánh giá thực trạng phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, khu hợp tác kinh tế biên giới của Việt Nam

+ Các chính sách quản lý và phát triển đối với các khu kinh tế cửa khẩu, khu hợp tác kinh tế biên giới của Việt Nam

+ Những thuận lợi, khó khăn và các vấn đề đặt ra với Việt Nam trong quản lý và phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, khu hợp tác kinh tế biên giới

+ Đề xuất các giải pháp cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới tại Việt Nam

* Thời hạn, cấu trúc và định dạng của bài viết

- Thời hạn gửi tóm tắt và toàn văn bài viết: trước ngày 10/05/2017

- Thông báo chấp nhận bài viết được đăng: trước ngày 15/05/2017

- Gửi toàn văn bài viết đã chỉnh sửa theo yêu cầu của ban tổ chức: trước ngày 17/05/2017

Độ dài của bài viết khoảng từ 4.000 đến 6.000 từ (không bao gồm danh mục tài liệu tham khảo) và phải bao gồm các mục sau:

+ Tiêu đề

+ Tóm tắt

+ Kết quả và thảo luận

+ Kết luận

+ Danh mục tài liệu tham khảo

- Bài viết có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tất cả các bài viết phải có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Bài viết đánh máy bản Word, phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; cách dòng 1.2; lề trên 2,5 cm; lề dưới: 2,5 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2cm; khổ A4.

Địa chỉ gửi bài và liên hệ:

Xin vui lòng gửi tóm tắt bài viết hoàn chỉnh tới:

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Tel: + 84 - 4 - 3754 7506 (ext: 407)

Mobile: 0123 2032009

Email: phuongntm.ueb@vnu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Tel: + 84 - 4 - 3754 7506 (ext: 407)

Mobile: 097 570 1257

Email: maintt@vnu.edu.vn

Bài viết của Quý đại biểu sẽ được Ban tổ chức lựa chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo.

Ban Tổ chức Hội thảo rất mong nhận được bài viết của Quý đại biểu.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Ban tổ chức Hội thảo