Thông tin cho cán bộ
 
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016

Công văn đến số 718/BGDĐT-KHCNMT ngày 27/2/2017 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016.


Ngày 23 tháng 11 năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 5765/ BGDĐT-KHCNMT về việc thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn (do Tập đoàn Bảo Sơn tài trợ) cho công dân Việt Nam có công trình nghiên cứu, ứng dụng có kết quả, có đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực trong 5 lĩnh vực:
1. Giáo dục và đào tạo
2. Xóa đói, giảm nghèo
3. Phát triển kinh tế bền vững
4. Y - Dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
5. Văn học
Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan bảo trợ và tổ chức xét tặng Giải thưởng. Mỗi lĩnh vực được trao tặng 01 giải Nhất trị giá tương đương 50.000 đô la Mỹ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian trao giải vào dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2017.
Để các tổ chức, cá nhân các nhà khoa học thuộc Quý Bộ/Ngành/Viện/Trường quan tâm đến Giải thưởng Bảo Sơn có thêm thời gian chuẩn bị tốt nhất hồ sơ đăng ký xét Giải thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn đến hết ngày 10/4/2017.
Nơi tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: vukhcns@moet.edu.vn, điện thoại: 0982373688 (TS. Lý Tiến Hùng).

UEB-net