Thông tin cho cán bộ
 
Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế

Thông báo số 1455/ĐHKT-TCNS ngày 31/5/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Hướng tới tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHKT-ĐHQGHN) vào tháng 11/2017, nhằm khích lệ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của Trường ĐHKT trong giai đoạn 2007 - 2017, Trường ĐHKT hướng dẫn các đơn vị tổ chức bình xét, đề xuất các cá nhân tiêu biểu để Trường đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, cụ thể như sau:
1. Tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được xét, tặng cho các cá nhân khi đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Có thời gian công tác tại Trường từ 05 năm trở lên (ưu tiên cán bộ có thời gian công tác lâu năm tại Trường);
- Có thành tích xuất sắc đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển đơn vị (ví dụ: đóng góp cho phát triển các chương trình đào tạo, công tác tuyển sinh, công tác phát triển nguồn nhân lực của Trường, thu hút tài trợ, công bố quốc tế, đấu thầu, thực hiện các đề tài lớn...);
- Riêng đối với lãnh đạo các đơn vị, ngoài các tiêu chuẩn trên phải có tinh thần trách nhiệm cao; chủ động, sáng tạo, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao (đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 02 lần liên tục năm học 2014-2015 và 2015-2016).
2. Dự kiến số lượng đề nghị khen thưởng
Số lượng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến xét tặng cho tối đa 10 cá nhân thuộc Trường ĐHKT đạt các tiêu chuẩn nêu tại Mục 1 công văn này; trong đó có ít nhất 03 cá nhân là giảng viên, chuyên viên.
3. Hồ sơ và quy trình khen thưởng
3.1. Hồ sơ khen thưởng:
- Danh sách trích ngang cá nhân đủ tiêu chuẩn (Mẫu 01);
- Báo cáo thành tích cá nhân (Mẫu 02); cá nhân hoàn thiện sau khi có kết quả họp Hội đồng thi đua khen thưởng cấp Trường.
3.2. Quy trình thực hiện:
- Các đơn vị họp xét, giới thiệu cá nhân đủ tiêu chuẩn nêu tại Mục 1 Công văn này. Đơn vị đề xuất chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ khen thưởng.
- Đơn vị nộp hồ sơ về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trường (Phòng Tổ chức Nhân sự) trước ngày 09/6/2017 để kịp tổng hợp, xem xét và làm các thủ tục khen thưởng theo đúng quy định. Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không gửi đề xuất, Thường trực Hội đồng được phép coi như đơn vị không có nhu cầu khen thưởng.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Phòng Tổ chức Nhân sự theo địa chỉ email: tochuc_kt@vnu.edu.vn hoặc số máy lẻ 502 để được hỗ trợ kịp thời./.
 
>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN