Thông tin cho cán bộ
 
Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Trường ĐHKT - Đổi mới, Sáng tạo trong Dạy và Học”

Thực hiện Công văn số: 53/CĐĐHQGHN về việc Công đoàn tham gia triển khai phòng trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường ĐHKT, Ban Chấp hành CĐ Trường đã phát động trong toàn thể cán bộ, giảng viên tổ chức triển khai phong trào thi đua năm học 2016 -2017, với chủ đề: “Đổi mới, Sáng tạo trong Dạy và Học”.


Ngày 11/4 tới, Công đoàn Trường ĐHKT sẽ tổ chức Hội thảo mang chủ đề: “Trường ĐHKT: Đổi mới, Sáng tạo trong Dạy và Học”, với mục đích và kế hoạch chi tiết như sau:

1. Mục đích

 • Chia sẻ kinh nghiệm giữa các công đoàn bộ phận về kết quả đổi mới dạy và học đã đạt được.
 • Phát hiện kịp thời những điển hình, những sáng tạo nổi bật, để ghi nhận và phát huy nhân rộng, đẩy mạnh phong trào đổi mới trong dạy và học.
 • Tạo không khí phấn khởi, đoàn kết giữa công đoàn viên trong toàn Trường.
 • Chuẩn bị, tổng kết, báo cáo kết quả phong trào với Công đoàn cấp trên.

2. Nội dung

 • Các công đoàn bộ phận lần lượt báo cáo thành tích tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.
 • Lãnh đạo Công đoàn Trường ĐHKT tóm lược khái quát kết quả phong trào chung trong toàn Trường.
 • Thảo luận, hỏi đáp.
 • Tổng kết Hội thảo.

3. Thành phần

- Toàn bộ công đoàn viên trong Trường và khách mời.

4. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Hội thảo khai mạc vào 8h30 sáng thứ 3, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường 801 nhà E4, Trường ĐHKT- ĐHQGHN, Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Chương trình dự kiến:

 • 8h15: Đón tiếp đại biểu
 • 8h30: Khai mạc Hội thảo
 • 8h35: Phát biểu đề dẫn
 • 8h45: Phát biểu của Ban Giám hiệu
 • 9h00: Báo cáo của các đơn vị và cá nhân về hoạt động “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
 • 10h00: Thảo luận
 • 11h00: Tổng kết, bế mạc hội thảo
Đề nghị Chủ tịch các Công đoàn bộ phận thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị biết và tham dự đông đủ để chương trình được thành công.


BCH Công đoàn Trường ĐHKT