Thông tin cho cán bộ
 
Trả lời thắc mắc của thí sinh về lịch thi, bài thi, địa điểm thi, sửa sai thông tin cá nhân, địa chỉ

Ban Chỉ đạo thi Đánh giá năng lực tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội trả lời các thắc mắc về thông tin dự thi của thí sinh như sau:


1. Về lịch thi, bài thi

1.1. Với thí sinh có thắc mắc về lịch thi và bài thi



Thí sinh có thắc mắc về thông báo lịch thi bài thi ĐGNL của mình vào ngày 5, 6/5/2016. Cần lưu ý thêm như sau:

– Điểm thi Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin & Truyền thông Hà Nội: Không thi ĐGNL ngoại ngữ, chỉ tổ chức thi ĐGNL từ ngày 05/5/2016.

– Điểm thi Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1 & 2): Không thi ĐGNL ngoại ngữ, chỉ tổ chức thi ĐGNL từ ngày 06/5/2016.

Vì vậy thí sinh yên tâm dự thi bài thi ĐGNL tại địa điểm và thời gian đã ghi trên.

1.2 Với thí sinh có nguyện vọng đổi lịch thi:

Thí sinh không được đổi lịch thi đã được xếp, kể cả trường hợp vì lý do khách quan (sức khỏe, lịch học/lịch thi ở trường THPT, việc gia đình …).

Thí sinh không dự thi được theo lịch thi đợt 1 có thể đăng ký lại vào đợt 2 từ ngày 20/6/2016.

2. Về địa điểm thi

a)Thí sinh có nguyện vọng đổi điểm thi từ điểm A sang điểm B tại Hà Nội hoặc từ tỉnh X sang tỉnh Y …… sẽ không được chấp thuận. Thí sinh chỉ thi tại địa điểm đã thông báo.

b) Tại Hà Nội có 13 điểm thi, trong đó có điểm thi tại Trung tâm Khảo thí ĐHQG Hà Nội (nhà C1T, 144 Xuân Thủy). Thông tin báo chí nêu có thể bị thiếu điểm thi này. Thí sinh yên tâm dự thi nếu được thông báo thi tại điểm thi này.

3. Về việc sửa sai thông tin địa chỉ nhận giấy báo kết quả thi, sai số chứng minh nhân dân, sai ngày sinh, họ tên hoặc thay đổi CMND sang căn cước công dân

Thí sinh sẽ được sửa chữa thông tin sai sót hoặc điều chỉnh thông tin cá nhân tại phòng thi theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.

4. Về việc cải chính hộ tịch (thí sinh thay đổi họ tên)

Thí sinh mang theo bản công chứng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cải chính hộ tịch, hộ khẩu đã công nhận cho thí sinh được sửa đổi họ tên để nộp cùng bản đề nghị sửa chữa tại phòng thi.

5. Về giấy báo thi, phòng thi, số báo danh

– ĐHQGHN không gửi giấy báo dự thi qua email và bưu điện.

Thí sinh tra cứu thông tin dự theo địa chỉ website: http://cet.vnu.edu.vn mục “Kiểm tra Giấy báo dự thi đánh giá năng lực năm 2016”.

– Thí sinh nên in (hoặc viết) ra giấy thông tin dự thi của mình cho chính xác (số báo danh, phòng thi, điểm thi, ngày thi, ca thi) để tiện sử dụng.

Thí sinh có thắc mắc về lịch thi vào địa chỉ http://cet.vnu.edu.vn để xem.

Nếu thí sinh cần hỗ trợ, gọi điện thoại tới số máy: 04.66759258, 04.62532740,  04.62532741 để được giải đáp.

6. Về nộp ảnh, giấy nháp, Atlát, thời gian có mặt tại phòng thi

– Mỗi bài thi, thí sinh phải nộp 1 ảnh số 4 x 6. Thi 2 bài (cả ĐGNL và ngoại ngữ) thì nộp 2 ảnh.

– Thí sinh không phải mang bất cứ loại giấy nào đến phòng thi trừ tờ giấy chỉ ghi duy nhất thông tin dự thi của thí sinh (điểm thi, phòng thi, số báo danh)

– Thí sinh không được mang atlát vào phòng thi.

– Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h nhưng đến 7h45 mới làm bài vì thời gian trước đó dành cho việc làm thủ tục dự thi của thí sinh, cán bộ coi thi phổ biến quy chế phòng thi …


7. Về khu vực thi, hộ khẩu …

Đây là thông tin thuộc lĩnh vực xét tuyển nên thí sinh không phải băn khoăn trong thời gian tổ chức thi. Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh cần nhập cho chính xác để tránh phiền phức.


VNU – CET