Thông tin cho cán bộ
 
Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2015

Thông báo số 1058/TB-ĐHKT ngày 7/4/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện công văn số 4724/TB-LĐTBXH ngày 11/12/2014 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần các dịp nghỉ lễ Tết năm 2015; Thực hiện công văn số 1156/ĐHQGHN-VP ngày 02/4/2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2015. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo đến toàn thể Cán bộ viên chức, người lao động lịch nghỉ Lễ với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ Lễ

- Đối với toàn thể Cán bộ viên chức, người lao động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được nghỉ 06 ngày (sáu ngày), bắt đầu từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày 03/5/2015. Để có thời gian nghỉ Lễ liên tục như trên, đặc biệt là nghỉ vào ngày thứ Tư, 29/4/2015, các đơn vị phải tổ chức làm việc bù vào ngày thứ Bảy, 25/4/2015.

- Đối với Giảng viên, cán bộ phục vụ đào tạo, NCS, học viên, sinh viên nghỉ Lễ theo kế hoạch năm học (phòng Đào tạo có trách nhiệm thông báo lịch nghỉ Lễ cho Giảng viên, cán bộ phục vụ đào tạo, NCS, học viên, sinh viên).

2. Tổ chức nghỉ Lễ

Để đảm bảo an toàn PCCC, an ninh chính trị và TTATXH trong dịp nghỉ Lễ, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các công việc sau:

- Thủ trưởng các đơn vị thông báo lịch nghỉ Lễ đến toàn bộ lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên, nhân viên của đơn vị mình. Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc và tắt toàn bộ thiết bị, máy móc, điện trước khi nghỉ Lễ.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

+ Tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước,... tổ chức niêm phong các phòng làm việc và các giảng đường trước dịp nghỉ Lễ.

+ Phân công Tổ bảo vệ nhà E4, E1, Khu giảng đường 1 trực điện, nước, PCCC, ANCT và TTATXH đảm bảo có mặt 24/24h. (Danh sách bảo vệ trực dịp nghỉ Lễ đính kèm thông báo này).

+ Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN, cụm dân cư, PA83 và công an phường quản lý tốt các trường hợp tạm trú, vãng lai. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

- Bộ phận Quản lý sinh viên (thuộc phòng Đào tạo) và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với khu phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sinh viên và gia đình cán bộ, giảng viên,… thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Tránh tình trạng sinh viên bị lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động vi phạm đạo đức, pháp luật.

- Phòng Thanh tra và Pháp chế phối hợp cùng phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra kế hoạch lên lớp ngay ngày đầu tiên sau dịp nghỉ Lễ.

Ban Giám hiệu yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trên. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc có vấn đề phát sinh trong dịp nghỉ Lễ, Thủ trưởng các đơn vị liên lạc trực tiếp với Ban Giám hiệu hoặc liên hệ với phòng Hành chính - Tổng hợp để phản ánh tình hình và xử lý công việc nhằm đảm bảo tốt về mọi mặt cho dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2015.

Trân trọng thông báo.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN