Thông tin cho cán bộ
 
Chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến dự thi xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2015

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 25/3/2015, ĐHQGHN bắt đầu nhận đăng ký tuyển sinh đại học chính quy năm 2015. Thí sinh có 3 cách để đăng ký dưới đây:


Cách 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại đây – http://dangkythi.vnu.edu.vn

Cách 2: Tải về mẫu đơn đăng ký tại đây và chuyển qua đường bưu điện (thư bảo đảm) theo địa chỉ: Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Tầng 3, Tòa nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.66759258.

Cách 3: Nhận và nộp mẫu phiếu Đăng ký dự thi trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Tầng 3, Tòa nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.


V.A