Thông tin cho cán bộ
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho NCS Lưu Thị Minh Ngọc

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lưu Thị Minh Ngọc, sinh ngày 26/06/1982 tại Hà Nội.


Đề tài: Tăng cường sự tham gia của hộ gia đình kinh doanh bán lẻ truyền thống vào chuỗi của hàng tiện ích tại Việt Nam

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Mã số: 62 34 05 01
Thời gian: 15h00 ngày 9/9/2014 (Thứ ba)

Địa điểm: Phòng 601, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN