Trang tuyển sinh
 
ĐHKT tổ chức các lớp hệ thống hóa kiến thức dự thi cao học đợt 2 năm 2018

Thông báo số 2317/TB-ĐHKT ngày 30/8/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Đáp ứng nguyện vọng của đông đảo thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh cao học và nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức các lớp hệ thống hóa kiến thức cụ thể như sau:

1. Các môn học: Tiếng Anh, Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Quản trị học, Đánh giá năng lực, Kinh tế quốc tế, Nguyên lý kế toán.

2. Số buổi: từ 2 – 5 buổi (căn cứ theo nhu cầu đăng ký của người học)

3. Học phí: trên cơ sở cân đối thu chi, nhà Trường sẽ thông báo sau khi người học kết thúc đăng ký.

4. Thời gian đăng ký: Từ 27/08/2018 đến hết ngày 04/09/2018.

5. Thời gian học: Dự kiến bắt đầu từ ngày 07/09/2018 đến 10/09/2018.

6. Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Phòng 304, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024. 37547 506 (máy lẻ 325).

Ghi chú: Lớp hệ thống hóa kiến thức được tổ chức theo yêu cầu tự nguyện của thí sinh, không phải là lớp học bắt buộc cho tất cả các thí sinh. Trường Đại học Kinh tế chỉ mở lớp học khi đáp ứng điều kiện cân đối thu chi phù hợp.

>> Thông báo số 2317/TB-ĐHKT


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN