Trang tuyển sinh
 
Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018

Thông tin cụ thể về chương trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN năm 2018 như sau:


1. Thời gian tuyển sinh:

- Thời gian thi: 15-16/9/2018; tổ chức xét tuyển tiến sĩ từ ngày 17/9 đến 30/9/2018

- Thời gian đăng ký dự thi: 15/6 - 31/8/2018

2. Các ngành và môn thi tuyển:

2.1. Bậc Thạc sĩ (Cao học)

TT

Ngành/Chuyên ngành

Chỉ tiêu cả năm

Các môn thi tuyển

Ngoại ngữ

Môn cơ bản

Môn cơ sở

1

Tài chính - Ngân hàng

70

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Kinh tế học

2

Quản lý kinh tế

140

Tiếng Anh

Kinh tế chính trị

Quản trị học

3

Quản trị kinh doanh

80

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Quản trị học

4

Kinh tế quốc tế

25

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Kinh tế quốc tế

5

Kinh tế chính trị

25

Tiếng Anh

Triết học Mác - Lênin

Lịch sử các học thuyết kinh tế

6

Quản trị các tổ chức tài chính

35

Tiếng Anh(1)

Xét duyệt hồ sơ

7

Kinh tế biển

30

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Kinh tế học

8

Kế toán

30

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Nguyên lý kế toán

9

Chính sách công và phát triển

30

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Kinh tế học

(1)Thí sinh dự thi chuyên ngành Quản trị các tổ chức tài chính phải có minh chứng về năng lực ngoại ngữ khi nộp hồ sơ xét tuyển.

2.2. Bậc Tiến sĩ (Nghiên cứu sinh)

TT

Các ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu cả năm

Hồ sơ chuyên môn

Ghi chú

1

Kinh tế chính trị

5

Đánh giá Hồ sơ chuyên môn

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

2

Kinh tế quốc tế

5

3

Quản trị kinh doanh

10

4

Tài chính - Ngân hàng

5

5

Quản lý kinh tế

5

2. Điều kiện dự thi

2.1. Điều kiện dự thi thạc sĩ: Xem chi tiết tại đây

2.2. Điều kiện dự thi tiến sĩ: Xem chi tiết tại đây

3. Lớp bổ sung kiến thức: Trường liên tục tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức cho các thí sinh có bằng đại học không đúng chuyên ngành (lớp được mở khi có đủ 10 thí sinh đăng ký).

4. Thông tin liên hệ:

Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.ueb.vnu.edu.vn

Điện thoại: 024.37547506 (305, 325, 666, 888); 0913 486 773

Email: tuyensinhsaudaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/caohockinhte.ueb.vnu


Trường ĐHKT - ĐHQGHN