Trang tuyển sinh
 
Tuyển sinh năm 2009: Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế Phát triển

Sinh viên Trường ĐHKT được học tập trong môi trường hiện đại.


MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:
Sinh viên khi tốt nghiệp chương trình sẽ có kiến thức cơ bản, liên ngành và hệ thống về Kinh tế học và Kinh tế phát triển; kỹ năng phân tích và đánh giá các vấn đề của kinh tế phát triển đương đại, sử dụng được tiếng Anh và biết các kỹ năng giao tiếp cần thiết để làm việc trong môi trường cạnh tranh.
NHỮNG LỢI ÍCH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:
- Nhận Bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế phát triển.
- Môi trường học tập hiện đại
, gắn với thực tiễn hoạt động của nền kinh tế - xã hội.
- Giáo trình, tài liệu tham khảo hiện đại và cập nhật.
- Có cơ hội học ngành 2 hệ chính quy ngành Tiếng Anh phiên dịch tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
- Có cơ hội nhận học bổng khuyến khích học tập và học bổng từ các nhà tài trợ là đối tác của Trường Đại học Kinh tế và của ĐHQGHN.
- Có cơ hội được giới thiệu thực tập và việc làm.
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP:
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế Phát triển, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí phù hợp:
Nghiên cứu, tư vấn, hoạch định và phân tích chính sách cấp trung ương, ngành và địa phương;
Quản lý, tư vấn và đánh giá các dự án phát triển tại trung ương và địa phương, trong các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan phát triển quốc tế;
Phân tích, dự báo các chính sách kinh tế vĩ mô;
Nghiên cứu và giảng dạy Kinh tế học và Kinh tế phát triển trong các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu.
TUYỂN SINH:
Khối thi: A + D1 (Tiếng Anh hệ số 1)
Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi.
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:
Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế học và Kinh tế phát triển.
>> Xem chi tiết khung chương trình đào tạo
tại đây.
--------------------------------------------------------------------------------
Liên hệ:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: Nhà E4 - 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 37547506 - 37450056 Fax: (84.4) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website: www.ueb.edu.vn -
www.ueb.vnu.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN