Trang tuyển sinh
 
Hội nghị quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW và hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp

Thực hiện Hướng dẫn số 221-HĐ/ĐU ngày 20/11/2009 của Đảng uỷ ĐHQGHN về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ngày 04/03/2010 Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW và các hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp.


Hội nghị được tổ chức tại Hội trường 801 nhà E4 với sự có mặt của toàn thể đảng viên Đảng bộ. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ Bí thư Đảng uỷ nhà trường chủ trì hội nghị.
Thay mặt Đảng uỷ đồng chí Trần Anh Tài, Phó bí thư Đảng uỷ đã phổ biến tới toàn thể đảng viên các văn bản chỉ thị, hướng dẫn về tổ chức đại hội Đảng của các cấp, gồm:
  • Chỉ thị 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
  • Hướng dẫn số 221-HD/ĐU ngày 20/11/2009 của Đảng uỷ ĐHQGHN về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV.
  • Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế.
Sau phần phổ biến các Chỉ thị và hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Bí thư Đảng uỷ đã thông báo tới toàn thể đảng viên tình hình hoạt động và những công việc trọng tâm của Đảng bộ trong thời gian tới, đồng thời quán triệt tinh thần tới các đảng viên, chi bộ việc tuân thủ nghiêm túc các công việc được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Đảng uỷ ĐHQGHN và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường ĐHKT sắp tới.

Tin: Nguyễn Minh Đức - Ảnh: Thùy Dung